Myynti- ja toimitusehdot

Käyttöehdot

Viimeksi muokattu: 04.02.2020

Nämä käyttöehdot (“käyttöehdot”) ovat sitova oikeudellinen sopimus tämän mobiilisovelluksen, verkkosovelluksen tai ohjelmistosovelluksen käyttäjän (“sinä” tai “sinun”) ja Daikin Europe N.V. Suomen Sivuliike (“yritys”, “me”) välillä tämän sovelluksen käyttöoikeuteen ja käyttöön liittyen.

Sinulle annettu tämän sovelluksen käyttöoikeus ja sovelluksen käyttö katsotaan näiden käyttöehtojen hyväksymiseksi. Huomaa, että tiettyihin tämän sovelluksen osiin voidaan soveltaa erityisiä käyttöehtoja. Näiden osien käyttöoikeus ja/tai käyttö katsotaan erityisten käyttöohjeiden hyväksymiseksi.

Yritys pidättää oikeuden päivittää käyttöehtoja ja muuttaa kaikkia sovelluksia ja/tai sovellukseen (kokonaan tai osittain) sisältyviä tuotteita, palveluita ja (niihin) liittyviä tietoja ilman erillistä ilmoitusta. Yritys pidättää oikeuden keskeyttää tai lopettaa sovelluksen toiminnan ilman ennakkoilmoitusta.

Jos olet alle 18-vuotias, voit hyväksyä nämä käyttöehdot ja käyttää sovellusta vain vanhemman tai huoltajan valvonnan alaisena.

 

1. Sovelluksen käyttö   2. Loppukäyttäjän käyttöoikeus   3. Immateriaalioikeudet.   4. Vastuuvapautuslauseke   5. Korvausvastuun rajoitus   6. Linkittäminen  7. Tietosuoja 8. Tietoa evästeistä   9. Lain valinta   10. Erotettavuus   11. Yhteystiedot  

1. Sovelluksen käyttö

Sovelluksen käyttöoikeus

Sinun on ehkä rekisteröidyttävä ennen sovelluksen käyttöoikeuksien saamista luomalla tili. Tämän sovelluksen käyttöoikeus voi olla saatavilla vain yrityksen kutsusta. Sovelluksen käyttöoikeus saattaa liittyä ammattiisi työntekijänä tai tuotteitamme myyvän yrityksen edustajana. Annat yritykselle oikeat yhteystiedot ja pidät nämä tiedot ajantasaisina varmistaaksesi, että yrityksellä on aina oikeat tiliisi liittyvät tiedot.

Yritys voi milloin tahansa estää käyttöoikeutesi tai peruuttaa käyttöoikeutesi ilman ennakkoilmoitusta oman harkinnan mukaan.

Olet vastuussa kaikista tiliisi liittyvistä toimista. Sinun on toteutettava tarvittavat toimenpiteet väärinkäytöksien estämiseksi. Jos epäilet, että tiliisi on vaarantunut, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi yritykselle ja sulkea tilisi.

 

 

Yrityksen sisältö

Yritys lähettää vain tietotarkoitukseen kaikki tiedot, materiaalit, datan ja elektroniset tiedostot, jotka sisältyvät tähän sovellukseen ja julkaistaan siinä, tai yrityksen sinulle sähköisesti lähettämät sovellukseen liittyvät tiedot (“yrityksen sisältö”).

 

Käyttäjän sisältö

Voit tarvittaessa ladata, tallentaa, lähettää tietoja / elektronisia tiedostoja sovellukseen (“käyttäjän sisältö”).

Yritys pidättää oikeuden muokata tai poistaa mitä tahansa sovellukseen lähetettyä käyttäjän sisältöä, joka on ladattu sovellukseen, tallennettu palvelimille tai jota ylläpidetään tai julkaistaan sovelluksessa.

Sovellettavan lainsäädännön sallimissa rajoissa yritys ei ole vastuussa käyttäjän sisällön (kokonaan tai osittain) menetyksistä tai vahingoista.

 

Hyväksytty käyttö

Sovellusta käyttäessäsi pidät huolen, ettei mitään toimia voida pitää väärinä tai laittomina. Et saa ladata sovellukseen tietoja, jotka ovat lainvastaisia tai laittomia, jotka loukkaavat kolmansien osapuolten laillisia oikeuksia ja/tai jotka voivat johtaa oikeustoimiin sinua, yritystä tai kolmansia osapuolia vastaan (jokaisessa tapauksessa sovellettavan lain mukaan).

 

2. Loppukäyttäjän käyttöoikeus

Joidenkin sovellusten avulla voit ladata asiakasohjelmiston (“ohjelmisto”), jonka yritys voi päivittää automaattisesti. Saat ohjelmiston rajoitetun, ei-yksinoikeudellisen, ei-siirrettävän, peruutettavan käyttöoikeuden, joka on rajoitettu sovelluksen laajuuteen.

Et saa: (a) muokata sovellusta, ohjelmistoa ja/tai yrityksen sisältöä tai käyttää sitä kaupalliseen tarkoitukseen; (b) luovuttaa, siirtää tai alilisensoida mitään oikeuksia, jotka sinulle on annettu näiden käyttöehtojen kautta; (c) tehdä sovellusta myytäväksi tai vuokrattavaksi; (d) dekompiloida, dekoodata, takaisinmallintaa tai purkaa mitään sovellukseen sisältyviä ohjelmistoja; (e) poistaa tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä tai muita omistusoikeuksia koskevia ilmoituksia sovelluksesta; (f) ryhtyä toimiin, jotka häiritsevät yrityksen immateriaalioikeuksia; tai (g) kopioida, näyttää, siirtää, lisensoida, jäljentää, julkaista, ladata, lähettää, julkaista, jakaa tai myydä kokonaan tai osittain sovellusta tai käyttää sovellusta johdannaisteoksen luomiseen.

Ellei näissä käyttöehdoissa nimenomaisesti toisin ilmoiteta, sinulle ei ole annettu muita nimenomaisia tai implisiittisiä oikeuksia.

3. Immateriaalioikeudet

Sovelluksen käytön ei voida tulkita antavan sovelluksen yrityksen sisällön käyttöoikeutta tai oikeutta käyttää tämän sovelluksen yrityksen sisältöä, käyttää sovelluksessa esiintyviä tavaramerkkejä, logoja ja tuotenimiä, jotka kuuluvat yritykselle tai muille oikeudenhaltijoille (yhdessä “tavaramerkit”). Tavaramerkkien käyttö ilman yrityksen kirjallista lupaa on kielletty.

Sovellus ja/tai yrityksen sisältö, mukaan lukien, mutta rajoittumatta, teksti, valokuvat, kuvat, ohjelmistot, musiikki, äänivideoleikkeet ja kaikki muut tekijänoikeuksilla suojatut materiaalit, ovat yrityksen omaisuutta. Kopiointi, julkinen lähettäminen, jakelu, muuttaminen, poistaminen tai toimet ilman yrityksen lupaa on kielletty tekijänoikeuslain nojalla, paitsi erityinen käyttö, joka on sallittu sovellettavan tekijänoikeuslainsäädännön nojalla.

 

4. Vastuuvapautuslauseke

YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT, ETTÄ SOVELLUS TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN” JA ”SELLAISENA KUIN SE ON SAATAVANA” ILMAN NIMENOMAISTA TAI IMPLISIITTISTÄ TAKUUTA TAI MINKÄÄNLAISIA EHTOJA. YRITYS EI TEE MITÄÄN EDUSTUKSIA EIKÄ OTA VASTUUTA TAKUISTA TAI EHDOISTA, JOTKA KOSKEVAT TYYDYTTÄVÄÄ LAATUA, KAUPALLISUUTTA, SOPIVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI RIKKOMUKSIA. YRITYS EI MYÖSKÄÄN TAKAA, ETTÄ SOVELLUKSESSA EI OLE HAITTAOHJELMIA TAI MUITA HAITALLISIA KOMPONENTTEJA. LISÄKSI YRITYS EI TEE EDUSTUKSIA TAI OIKEUTA, TUE, TAKAA TAI OTA VASTUUTA NÄILLÄ VERKKOSIVUSTOILLA OLEVIEN TIETOJEN, DATAN, MIELIPITEIDEN, NEUVOJEN TAI LAUSUNTOJEN TARKKUUDESTA, AJANTASAISUUDESTA, LUOTETTAVUUDESTA, RIITTÄVYYDESTÄ, JÄRJESTYKSESTÄ TAI TÄYDELLISYYDESTÄ TAI KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN LAADUSTA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SOVELLUKSISSA (TAI NIIDEN SISÄLLÖSSÄ), KÄYTTÄJÄN SISÄLLÖSTÄ TAI LAITTEISTA, YRITYKSEN SISÄLLÖSTÄ, EIKÄ YRITYS EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN TAPAHTUMISTA SINUN JA KOLMANSIEN OSAPUOLIEN VÄLILLÄ.

MIKÄÄN SOVELLUKSESTA TAI SOVELLUKSEN KAUTTA SAATU NEUVO TAI TIETO EI SAA ANTAA MITÄÄN TAKUUTA YRITYKSEN PUOLESTA.

 

TÄTÄ KOHTAA SOVELLETAAN TÄYSIMÄÄRÄISESTI SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA RAJOISSA.

 

5. Vastuunrajoitus

HYVÄKSYT, ETTÄ AINOA RATKAISU MAHDOLLISIIN ONGELMIIN TAI TYYTYMÄTTÖMYYTEEN SOVELLUKSEN SUHTEEN ON LOPETTAA SOVELLUKSEN KÄYTTÖ JA TARVITTAESSA POISTAA OHJELMISTO. HYVÄKSYT, ETTÄ YRITYKSELLÄ EI OLE VELVOLLISUUKSIA TAI VASTUUTA, JOKA JOHTUU KOLMANSIEN OSAPUOLIEN SOVELLUKSISTA TAI NIIDEN KÄYTETTÄVÄSTÄ SISÄLLÖSTÄ, JA VAIKKA SUHTEITASI TÄLLAISIIN KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SOVELLUKSIIN VOIDAAN SÄÄNNELLÄ ERILLISILLÄ SOPIMUKSILLA TÄLLAISTEN KOLMANSIEN OSAPUOLTEN KANSSA, AINOA JA YKSINOMAINEN RATKAISU, KUTEN YRITYKSEENKIN LIITTYEN, KOLMANSIEN OSAPUOLIEN SOVELLUKSIIN TAI NIIDEN SISÄLTÖÖN LIITTYVIEN ONGELMIEN TAI TYYTYMÄTTÖMYYDEN VUOKSI ON POISTAA JA/TAI LOPETTAA TÄLLAISTEN KOLMANSIEN OSAPUOLIEN SOVELLUSTEN KÄYTTÖ.

 

YRITYS, SEN VIRKAMIEHET, OSAKKEENOMISTAJAT, TYÖNTEKIJÄT, EDUSTAJAT, JOHTAJAT, TYTÄRYHTIÖT, KUMPPANIYRITYKSET, SEURAAJAT, TOIMEKSIANTAJAT, TOIMITTAJAT TAI KÄYTTÖOIKEUDENANTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA:

(1) MISTÄÄN EPÄSUORISTA, ERIKOISISTA, SATUNNAISISTA, RANKAISEVISTA TAI ESIMERKILLISISTÄ VAHINGOISTA; (2) MISTÄÄN SEURAAVISTA: (A) KÄYTÖN MENETYS; (B) KÄYTTÄJÄN SISÄLLÖN MENETYS; (C) LIIKETOIMINNAN MENETYS; (D) VOITTOJEN MENETYS; TAI (E) LAITTEIDEN VAHINGOITTUMINEN, (F) VAHINGOT KAIKISSA TAPAUKSISSA, JOTKA JOHTUVAT SOVELLUKSEN, LAITTEIDEN, KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SOVELLUSTEN, KOLMANSIEN OSAPUOLIEN SOVELLUSTEN SISÄLLÖN, YRITYKSEN SISÄLLÖN TAI KÄYTTÄJÄN SISÄLLÖN KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTTÄMÄTTÖMYYDESTÄ; (3) SOPIMUKSISTA JOHTUVIEN VELVOITTEIDEN LAIMINLYÖNTI TAI PUUTTEELLINEN SUORITTAMINEN TAI VIIVÄSTYMINEN, JOKA JOHTUU YLIVOIMAISESTA ESTEESTÄ TAI MUUSTA SYYSTÄ, JOTA EI VOIDA KOHTUUDELLA ENNAKOIDA TAI JOKA ON YRITYKSEN KOHTUULLISEN VALVONNAN ULKOPUOLELLA.

MIKÄÄN NÄISTÄ KÄYTTÖEHDOISTA EI RAJOITA YRITYKSEN VASTUUTA PETOKSISTA, VILPILLISESTÄ HARHAANJOHTAMISESTA, KUOLEMASTA TAI HENKILÖVAHINKOISTA, JOTKA JOHTUVAT EHTOJEN LAIMINLYÖNNISTÄ JA, MIKÄLI SOVELLETTAVA LAKI SITÄ VAATII, TÖRKEÄSTÄ HUOLIMATTOMUUDESTA.

 

6. Linkittäminen

Kolmannen osapuolen verkkosivustolle

Tämä sovellus saattaa sisältää linkkejä kolmansien osapuolien verkkosivustoille, joihin liittyen yrityksellä ei ole määräysvaltaa. Yritys ei edusta millään tavalla kolmansien osapuolien verkkosivustoja, joihin sinulla voi olla pääsy tämän sovelluksen kautta. Tällaisten linkkien sisällyttäminen ei tarkoita, että yritys hyväksyy tai ottaa vastuun tällaisten kolmansien osapuolien verkkosivustojen sisällöstä tai niiden käytöstä.

Kun käytät kolmansien osapuolien verkkosivustoja tästä sovelluksesta, teet sen omalla vastuullasi ja kyseisen kolmannen osapuolen verkkosivuston käyttöehtojen ja tietosuojakäytännön mukaisesti. Yritys ei oikeuta, tue, takaa tai ota vastuuta näillä verkkosivustoilla olevien tietojen, datan, mielipiteiden, neuvojen tai lausuntojen tarkkuudesta, ajantasaisuudesta, luotettavuudesta, riittävyydestä, järjestyksestä tai täydellisyydestä tai käytettävissä olevien tuotteiden tai palveluiden laadusta tällaisilla verkkosivustoilla.

Yrityksen verkkosivustolle

Voit linkittää yrityksen verkkosivustolle sillä ehdolla, että mainitaan selvästi, että vierailijat ohjataan linkkiä käyttämällä yrityksen verkkosivustolle. Linkki ei saa olla harhaanjohtava, eikä se saa luoda vaikutelmaa, että yrityksen verkkosivusto tai sen osat ovat osa toista verkkosivustoa. Esimerkiksi kehystys, tarkka linkitys tai sisäinen linkitys yrityksen verkkosivuille ei ole sallittua ilman yrityksen etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Voit hakea lupaa tämän lomakkeen kautta.

Lukuun ottamatta yrityksen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, linkkejä yrityksen verkkosivustoon ei saa esiintyä millään verkkosivustosi sivulla.

 

7. Tietosuoja

Yrityksen tavoitteena on käsitellä henkilötietojasi laillisella, asianmukaisella ja avoimella tavalla.

Lue Tietosuojakäytäntö huolellisesti. Sovellusta käyttämällä hyväksyt, että yritys voi käsitellä henkilötietojasi tietosuojakäytäntöjemme mukaisesti.

8. Tietoa evästeistä

Tämä sovellus saattaa käyttää evästeitä ja vastaavia työkaluja sovelluksen suorituskyvyn ja käyttäjän käyttökokemuksen parantamiseksi. Hyväksyt evästeiden käytön jatkamalla tämän sovelluksen käyttöä muuttamatta asetuksiasi. Lisätietoja evästeiden käytöstä tai asetusten muuttamisesta saat evästekäytännöstämme.

9. Lain valinta

Osapuolet sopivat toimittavansa käyttöehdoista johtuvat tai niihin liittyvät riidat vain Brysselin tuomioistuimille ja suostuvansa mainittujen tuomioistuinten lainkäyttövaltaan ja sopivat lisäksi, että kaikki riita-asiat ratkaistaan, niitä hallitaan ja valvotaan Belgian lakien mukaisesti ja tällä kohdalla korvataan kaikki ristiriitaiset lainvalintasäännöt.

10. Erotettavuus

Käyttöehtojen minkä tahansa kappaleen, alakohdan tai osan pätemättömyys ei vaikuta minkään muun tämän kohdan, alakohdan tai osan pätevyyteen, ja tällainen virheellinen kappale, alakohta tai sen osa on uudistettava tällaisen tarjouksen aiotun hengen ja tarkoituksen saavuttamiseksi osapuolten välillä.

11. Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää, kommentteja tai palautetta, ota meihin yhteyttä: Daikin Europe N.V. Suomen Sivuliike, Pavintie 12 01260 Vantaa, Finland. 

Tämän verkkosivuston (https://standbyme.daikin.eu) tarjoaa Daikin Europe N.V., Belgiasta käsin toimiva yritys, jonka rekisteröity toimipaikka on osoitteessa 8400 Oostende (Belgia), Zandvoordestraat 300. Yritys on rekisteröity Oostenden RPR:ään Y-tunnuksella 412.120.336.