Vanliga frågor

För aktivering av fjärrövervakning från SBM måste din slutanvändare registrera tillhörande (W)LAN-adapter för installationen i Daikin Cloud via Daikin Residential Controller-appen. Dessutom måste slutanvändaren göra innehållet tillgängligt för dig som installatör (och du behöver köpa relevant e-paket) för att du ska få tillgång till fjärrövervakning
Om adaptern tas bort av slutanvändaren i appen eller adaptern är tillagd vid annat tillfälle (borttagen och tillagd igen) bryts länken till fjärrövervakning på SBM och det är inte längre möjligt att få kontakt med adaptern.
Kontakta din lokala Daikin-representant med information om adaptern för att lösa denna situation och återupprätta fjärrövervakningen.